Per fer possible la mostra d’Entitats de l’11 de setembre d’enguany, ens calen voluntaris que ens ajudin en les diferents tasques que comporta el seu muntatge i funcionament:

Muntatge i desmuntatge de tendals i punts de servei

 Dia 10, de 16.00h a 19.00h (muntatge) Dia 10, de 19.00h a 22.00h (muntatge) Dia 11, de 7.00h a 10.00h (muntatge) Dia 11, de 20.00h a 23.00h (desmuntatge)

Assistència als punts de venda i servei.

Tres torns…

 Dia 11, de 9.30 a 14h Dia 11, de 14 a 18h Dia 11, de 18 a 22h

També ens cal gent disposada en els termes de transport, instal·lacions elèctriques, control de materials, elaboració d’entrepans i atenció als expositors. Si creus que pots aportar la teva ajuda en alguna d’aquestes activitats, o d’altres que creguis interessants, si us plau, indica’ns-ho:

En el cas d’entitats que puguin aportar més d’un voluntari:

Nom de l’entitat:


Nom de la persona de contacte

Cognoms

Adreça de l’entitat

Tipus de via

Via

Pis

Codi postal

Localitat

Barri

Telèfon entitat

Telèfon persona de contacte

Fax entitat


Adreça electrònica entitat

Adreça electrònica persona de contacte

Web entitat

Nombre de persones que vol inscriure com a voluntaris:

En el cas de persones que es volen apuntar a títol individual:

Nom

Cognoms

Adreça

Tipus de via

Via

Pis

Codi postal

Localitat

Barri

Telèfon

Adreça electrònica