No cal dir perquè Catalunya, essent independent, seria millor, només de veure Espanya, això es fa evident. Més baix no podem caure.
Salut!